Kategorie

DelikatesyCAPRESE Caffe&Lunch
 to wyjątkowe miejsce na kulinarnej mapie Ostrowa Wielkopolskiego - zlokalizowane w samym sercu miasta - pod filarami!


Klimatyczna kawiarnia, która specjalizuje się w zdrowej i lekkiej kuchni, opartej na wysokiej jakości, naturalnych produktach z regionu!Tortilla Caprese

Zapraszamy serdecznie na aromatyczną kawę, domowe ciasta oraz lekkie przekąski na drugie śniadania i lunche. Dla najmłodszych smakoszy serwujemy bomby witaminowe w postaci naturalnych, świeżo wyciskanych soków. Uznaniem cieszą się także owoce na patyku otulone cienką warstwą czekolady :)


Owoce W czekoladzie Caprese


Od „Goferów z Cukierem Puderem” do wytrawnych po poznańsku z Gzikiem, tej!Zapraszamy na pyszne gofry z domowymi dodatkami, świeżymi owocami i bitą śmietaną prosto z ostrowskiej mleczarni!


Gofr Caprese


Gofr Caprese
Hitem są Gofry Wytrawne - z ziołami i pysznymi dodatkami!


- POLSKI - z domowym Gzikiem, tej!
- GRECKI - z tzatziki!
- NORWESKI - z łososiem!
- FRANCUSKI - serowa uczta!
- WŁOSKI - z prosciutto!Caprese Gofr


Gofr Caprese


Wkrótce zaprezentujemy menu Cateringowe!
Z pewnością zainteresuje Państwa również szeroki wybór ekologicznych, regionalnych wyrobów z wielkopolskich gospodarstw. Cały czas poszerzamy naszą ofertę.

Delikatesy Caprese Ostrów Wielkopolski


 

 

 

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO „11 SOK GRATIS".


§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w Programie lojalnościowym ”11 SOK GRATIS" (zwanym dalej „Programem").

2. Program jest realizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ma charakter  jawny i jest otwarty dla wszystkich uczestników, którzy spełniają warunki uczestnictwa określone w Regulaminie.

3. Organizatorem Programu i sponsorem jest przedsiębiorstwo Caprese Arkadiusz Szambelan z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul.Kolejowa 6 63-400, NIP: 5992946905, REGON 302574115 (zwane dalej „Organizatorem”).

4. Program jest prowadzony w punkcie gastronomicznym Organizatora, zlokalizowanym pod adresem: ul.Kolejowa 6, Ostrów Wielkopolski 63-400.

5. Warunki uczestnictwa w Programie są określone wyłącznie przez niniejszy Regulamin. W trakcie trwania Programu, treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora, Punkcie Sprzedaży oraz na stronie internetowej http://www.e-caprese.pl.


§ 2

OŚWIADCZENIA ORAZ ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMACH

1. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i nieodpłatne.

2. Uczestnikiem Programu może być tylko osoba fizyczna, (zwana dalej „Uczestnikiem”), spełniająca wszystkie warunki uczestnictwa określone w Regulaminie.

3. Obowiązkiem każdego Uczestnika Programu jest zapoznanie się z Regulaminem i przestrzeganie jego zasad. W przypadku, stwierdzenia przez Organizatora naruszenia postanowień Regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Programu Uczestnika, który dopuścił się naruszenia.

4. W przypadku podejrzenia ze strony Organizatora co do oryginalności karty oraz/lub pieczątek Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia karty oraz/lub pieczątek.

5. Przez przystąpienie do Programu Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami Regulaminu i akceptuje je w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad, określonych w Regulaminie, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Programie.

6. Uczestnikami Programu nie mogą być pracownicy Organizatora i członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych w linii bocznej i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

7. Warunkami koniecznymi uczestnictwa w Programie są:

(i) posiadanie Karty uczestnictwa w Programie - otrzymaną przy pierwszym zakupie asortymentu objętego Programem;

(ii) oznaczenie Karty 10 pieczątkami uzyskiwanymi za każdorazowy zakup asortymentu objętego Programem.


  

§ 3 

ZASADY PROGRAMÓW

1. Uczestnik może otrzymać Kartę przy pierwszym zakupie asortymentu objętego Programem wraz z pierwszą pieczątką odbitą na Karcie według poniższych zasad przy zakupie:

(i) jednego małego soku (200 ml) – 1 pieczątka.

(ii) jednego dużego soku (400 ml) – 2 pieczątki.

2. Wszystkie soki oferowane przez Organizatora są objęte Programem na zasadzie: sok mały– 1 pieczątka, sok duży- 2 pieczątki.

3. Przy uzyskaniu pierwszej pieczątki Organizator umieszcza datę wydania karty. Od tej daty karta jest ważna 12 miesięcy. Po upływie niniejszego okresu karta i pieczątki na niej umieszczone tracą ważność.

4. Uczestnik może otrzymać więcej niż jedną Kartę, pod warunkiem kolejnego zakupu asortymentu objętego Programem.


§ 4 

NAGRODY

1. Każdy uczestnik, który zgromadzi 10 pieczątek na swojej karcie otrzyma dowolny mały (200ml) sok spośród dostępnych w chwili odbioru Nagrody.

2. W przypadku posiadania przez Uczestnika dwóch kart dotyczących tego samego Programu liczba pieczątek jest sumowana i jeśli wynosi 10 to wydanie i odbiór nagrody odbywa się tak jak w przypadku 10 pieczątek zebranych na jednej karcie. W danej sytuacji pracownik Organizatora odbiera od Uczestnika obie Karty.

W niniejszym przypadku obie karty nie mogą być wydane później niż 12 miesięcy wcześniej.

3. Nagroda zostanie wydana w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inne nagrody. Aby odebrać nagrodę uczestnik zobowiązany jest do bezzwrotnego przekazania Organizatorowi karty ze stemplami.§ 5 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje (zwane dalej „Reklamacjami”) mogą być składane jedynie przez Uczestników Programu i mogą dotyczyć wyłącznie jego przebiegu.

2. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej na adres Organizatora: Caprese, Ostrów Wielkopolski 63-400, ul. Kolejowa 6.

Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania Reklamacji w formie określonej Regulaminem.

4. Reklamacje rozpatruje Organizator Programu. Decyzje Organizatora rozstrzygające Reklamacje są ostateczne i wiążące. Organizator powiadomi Uczestnika o decyzji w sprawie zgłoszonej Reklamacji za pomocą listu poleconego w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia Reklamacji.§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

We wszystkich sprawach dotyczących Programu, nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje Organizator.


Karta 11 Sok Gratis Caprese

 

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO „11 KAWA GRATIS".


§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w Programie lojalnościowym ”11 KAWA GRATIS" (zwanym dalej „Programem").

2. Program jest realizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ma charakter  jawny i jest otwarty dla wszystkich uczestników, którzy spełniają warunki uczestnictwa określone w Regulaminie.

3. Organizatorem Programu i sponsorem jest przedsiębiorstwo Caprese Arkadiusz Szambelan z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul.Kolejowa 6 63-400, NIP: 5992946905, REGON 302574115 (zwane dalej „Organizatorem”).

4. Program jest prowadzony w punkcie gastronomicznym Organizatora, zlokalizowanym pod adresem: ul.Kolejowa 6, Ostrów Wielkopolski 63-400.

5. Warunki uczestnictwa w Programie są określone wyłącznie przez niniejszy Regulamin. W trakcie trwania Programu, treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora, Punkcie Sprzedaży oraz na stronie internetowej http://www.e-caprese.pl.


§ 2

OŚWIADCZENIA ORAZ ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMACH

1. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i nieodpłatne.

2. Uczestnikiem Programu może być tylko osoba fizyczna, (zwana dalej „Uczestnikiem”), spełniająca wszystkie warunki uczestnictwa określone w Regulaminie.

3. Obowiązkiem każdego Uczestnika Programu jest zapoznanie się z Regulaminem i przestrzeganie jego zasad. W przypadku, stwierdzenia przez Organizatora naruszenia postanowień Regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Programu Uczestnika, który dopuścił się naruszenia.

4. W przypadku podejrzenia ze strony Organizatora co do oryginalności karty oraz/lub pieczątek Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia karty oraz/lub pieczątek.

5. Przez przystąpienie do Programu Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami Regulaminu i akceptuje je w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad, określonych w Regulaminie, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Programie.

6. Uczestnikami Programu nie mogą być pracownicy Organizatora i członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych w linii bocznej i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

7. Warunkami koniecznymi uczestnictwa w Programie są:

(i) posiadanie Karty uczestnictwa w Programie - otrzymaną przy pierwszym zakupie asortymentu objętego Programem;

(ii) oznaczenie Karty 10 pieczątkami uzyskiwanymi za każdorazowy zakup asortymentu objętego Programem.

  

§ 3 

ZASADY PROGRAMÓW

1. Uczestnik może otrzymać Kartę przy pierwszym zakupie asortymentu objętego Programem wraz z pierwszą pieczątką odbitą na Karcie według poniższych zasad przy zakupie:

(i) jednej dowolnej kawy – 1 pieczątka.

2. Wszystkie kawy oferowane przez Organizatora są objęte Programem na zasadzie: kawa– 1 pieczątka.

3. Przy uzyskaniu pierwszej pieczątki Organizator umieszcza datę wydania karty. Od tej daty karta jest ważna 12 miesięcy. Po upływie niniejszego okresu karta i pieczątki na niej umieszczone tracą ważność.

4. Uczestnik może otrzymać więcej niż jedną Kartę, pod warunkiem kolejnego zakupu asortymentu objętego Programem.

§ 4 

NAGRODY

1. Każdy uczestnik, który zgromadzi 10 pieczątek na swojej karcie otrzyma dowolną małą (200ml) kawę spośród dostępnych w chwili odbioru Nagrody.

2. W przypadku posiadania przez Uczestnika dwóch kart dotyczących tego samego Programu liczba pieczątek jest sumowana i jeśli wynosi 10 to wydanie i odbiór nagrody odbywa się tak jak w przypadku 10 pieczątek zebranych na jednej karcie. W danej sytuacji pracownik Organizatora odbiera od Uczestnika obie Karty.

W niniejszym przypadku obie karty nie mogą być wydane później niż 12 miesięcy wcześniej.

3. Nagroda zostanie wydana w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inne nagrody. Aby odebrać nagrodę uczestnik zobowiązany jest do bezzwrotnego przekazania Organizatorowi karty ze stemplami.


§ 5 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje (zwane dalej „Reklamacjami”) mogą być składane jedynie przez Uczestników Programu i mogą dotyczyć wyłącznie jego przebiegu.

2. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej na adres Organizatora: Caprese, Ostrów Wielkopolski 63-400, ul. Kolejowa 6.

Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania Reklamacji w formie określonej Regulaminem.

4. Reklamacje rozpatruje Organizator Programu. Decyzje Organizatora rozstrzygające Reklamacje są ostateczne i wiążące. Organizator powiadomi Uczestnika o decyzji w sprawie zgłoszonej Reklamacji za pomocą listu poleconego w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia Reklamacji.

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

We wszystkich sprawach dotyczących Programu, nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje Organizator.

 
Karta 11 Kawa Gratis Caprese